PRODUSE
Categorii produse Toate categoriile
Ai intrebari sau doresti informatii suplimentare?
Suna-ne acum la
021 9006
Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu cele mai tari promotii Strada IT!

Regulament Super Tombola

Regulament Super Tombola
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Producton – Super Tombola”
8 aprilie – 14 iunie 2019


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI:
 1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Producton – Super Tombola”  (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania SC Producton SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Dr. Clunet Nr.9, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18760/1993, Cod Unic de Inregistrare RO4528050,  E-mail-office@producton.ro, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 11120 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata , a Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 08.04.2019 – 14.06.2019. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe site-ul www.stradait.ro  
2.3. Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele Producton de pe teritoriul Romaniei.
2.4 La fiecare achizitie de minim 50 de lei, clientul va primi un cartonas pe care va completa numarul facturii, numele si numarul de telefon. Dupa completarea cartonasului acesta va fi pus in urna destinate tombolei plasata langa casa de marcat a fiecarui magazin. Extragerea va avea loc in data de 18 iunie 2019 ora 12:00 in Showroom-ul din Soseaua Mihai Bravu nr. 251-253.
2.5 Valoarea totala a premiilor este de 805 lei TVA inclus.

Premiul I : Colac pneumatic


Premiul II: Barcă cu vâsle și pompă 

 
Premiul III: Colac gonflabil - 109cm


In cadrul campaniei vor fi acordate 3 premii:
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La Campanie pot participa clientii magazinelor participante atat persoane fizice cat si juridice care isi realizeaza cumparaturile in perioada 08.04.2019 – 14.06.2019 si achizitioneaza produse de minim 50 lei pe o singura factura. In cadrul Campaniei nu este permisa participarea salariatilor Organizatorului.
3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3 Varsta minima de participare este 18 ani impliniti la data emiterii facturii.
3.4. Pentru a participa la prezenta tombole participantii trebuie sa fie posesori de carte de identitate valida.
3.5.O persoana nu poate participa la tombola in numele altei persoane.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Campania se desfasoara prin intermediul magazinelor participante.
4.2.  Campania consta in distribuirea la casa de marcat a cartonaselor pentru tombola in urmatoarele conditii:
4.2.1) Pe intreaga perioada a campaniei, respectiv 08.04 – 14.06.2019, la cumpararea de produse de minim 50 de lei pe o singura factura clientul va primi cate un cartonas pentru fiecare 50 lei cheltuiti.
Vor exista 2 perioade ale campaniei:
Perioada 1: 08.04- 14.06.2019 – perioada de completare a cartonaselor.
Perioada 2 : 14.06- 30.06.2019 – Centralizarea cartonaselor, extragerea si anuntarea castigatorilor.
 Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 18.06.2019, urmand ca in aceeasi zi cei 3 castigatori sa fie anuntati telefonic, prin e-mail si sms. In urma desemnarii castigatorilor acestia sunt asteptati pana la data de 30 iunie 2019 in Showroom-ul din Soseaua Mihai Bravu nr. 251-253 pentru a-si ridica premiul. De asemenea se vor extrage si 3 rezerve in cazul in care unul sau mai multi dintre cei extrasi initial nu a putut fi contactat sau nu a revendicat premiul in termenul mentionat in prezentul Regulament.
Comisia va fi formata din 4 persoane: un presedinte si 3 membri. Comisia va fi desemnata pana la 01.06.2019 prin decizia administratorului.
4.3.2) Clientii care realizeaza cumparaturi de minim 50 de lei primesc un cartonas pentru tombola, astfel:
Exemplu de calcul:
o valoare factura < 50 de lei = nu se acorda;
 o valoare factura 50 – 99,99 lei = 1 cartonas;
o valoare factura 100 – 149,99 lei = 2 cartonase;
o Valoare bon 150 – 199,99 lei = 3 cartonase
o valoare bon 200 – 249,99 lei = 4 cartonase.
Se ia in considerare numai parte intreaga din 50 de lei.
In cazul retururilor si a unei eventuale extrageri cartonasul este considerat anulat.
4.4. Semnalizarea in magazine a produselor participante – toate produsele sunt participante, insumate pe factura insa trebuie sa aiba o valoare peste 50 de lei pentru a primi cartonasul pentru tombola.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE ACORDARE LA CASA DE MARCAT A CARTONASELOR PENTRU TOMBOLA
5.1.Dupa achitarea cumparaturilor, clientul va primi un cartonas pentru tombola pe care il va completa cu numele, numarul sau de telefon, numarul facturii, codul de client si adresa de mail, ulterior completarii va introduce cartonasul in urna.
5.2. Daca un client refuza sa primeasca  cartonasul pentru tombola rezulta ca nu doreste sa intre in posesia cartonasului. Odata refuzat, clientul nu-l mai poate revendica ulterior.
 SECTIUNEA 6
DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR
6.1. Participantii isi dau acordul ca datele lor personale furnizate la inscrierea in Tombola sa fie folosite de catre Organizator in vederea contactarii lor pentru inmanarea premiului castigat.
6.2. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea si sa poata fi confirmate prin actul de identitate. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legata de campanie.
6.3. Extragerea castigatorilor se va efectua prin tragere la sorti organizata la punctul de lucru al Organizatorului situat in Bucuresti, Sector 3, Sos. Mihai Bravu nr.251-253, in data de 18.06.2019 in prezenta comisiei desemnate de Organizator.
6.4  Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.
6.5. Premiile nerevendicate în termen de 12 zile de la data anunțării câștigătoarelor sau care n-au putut fi transmise câștigătoarelor din cauza imposibilității de a fi contactate, din motive independente de Organizator, se consideră nealocate si se vor duce la urmatorul extras.
6.6 În cazul în care Participanul care-și revendică un Premiu întrunește toate condițiiile de acordare a Premiului câștigat, conform celor descrise în Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la modalitatea de intrare în posesie a acestuia.
Nu este acceptabilă propunerea de catre câștigatoare a unei modalități diferite, decât cea indicată de Organizator, pentru ridicarea premiului.
6.7. Premiile vor fi acordate de către  PRODUCTON SRL, în calitatea sa de Organizator al Tombolei, participantilor câștigători ai Tombolei, conform Regulamentului. Predarea fiecărui  Premiu se va efectua la sediul Organizatorului, conform prevederilor prezentului Regulamnet.
6.8. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Tombolă.
Fără a limita cele menționate mai sus, Premiile oferite de către Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.
6.9. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului.
6.10. In numele fiecarui castigator, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus.
SECTIUNEA 7
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata in ziua desemnarii castigatorilor pe site-ul stradait.ro
7.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 190/2018 si a Regulamentului European 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentei tombole si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Cartonasele, precum si intreaga documentatie aferenta acestei campanii vor fi arhivate conform prevederilor legale.
7.3. Participantii la tombola, in calitate de persoane vizate, au, conform legilor in vigoare , urmatoarele drepturi:
•     DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea   datelor cu caracter personal de catre Organizator ;
•    DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
•    DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
•    DREPTUL LA STERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;
•    DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
•    DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Organizator, catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
•    DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
•    DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
•    DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.
•    dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre Producton srl pe adresa: Bucuresti, Sector 3, Sos Mihai Bravu nr.251-253 sau prin e-mail: gdpr@producton.ro
In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, Organizatorul va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

SECTIUNEA 8
FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform reglementarilor in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 9
LITIGII SI FRAUDE
9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Sos Mihai Bravu nr.251-253, sector 3, Bucuresti, in atentia directorului general.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
10.1. Prin participarea la aceasta Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant.
10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).
10.3. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
10.4. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.
10.5. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se afla in afara culpei organizatorului.
10.6. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.
10.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Tombolei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare.
10.5. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea normelor legale in vigoare, precum si a  prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.


Castigatorii Campaniei "Super Tombola" sunt:

Premiul I - Colac pneumatic verde - Vim Accounting
Premiul II - Barca cu vasle si pompa - OPHTHALMIC PROVISION CONSULT SRL
Premiul III - Colac gonflabil albastru 109cm - Selirom 100029697

Felicitari castigatorilor si tuturor participantilor!


ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER Primesti cele mai noi oferte si un voucher de 30 Lei cadou! Vezi detalii
Aboneaza-te acum la newsletter si iti dam un bilet de calatorie pe StradaIT: un voucher de 30 de lei