PRODUSE
Categorii produse Toate categoriile
Ai intrebari sau doresti informatii suplimentare?
Suna-ne acum la
021 9006
Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu cele mai tari promotii Strada IT!

Voucher 50 Lei Sf. Maria


Regulament campanie “Voucher 50 Lei Sf. Maria”

13 august 2018
 
Art.1. Organizatorul campaniei „ Voucher 50 Lei Sf. Maria " (in cele de urmeaza „Promotia" sau „Campania"), este SC Producton SRL, cu sediul în in Str. Doctor Clunet, nr. 9, sect. 5, București, Romania, avand cod unic de inregistrare RO4528050, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/18760/2003, se va face sub numele de “Organizatorul" ori simplu “StradaIT". Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul www.StradaIT.ro. StradaIT isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.StradaIT.ro

Art 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, StradaIT acorda un voucher de reducere in valoare de 50 Lei care poate fi folosit exclusiv pentru achizitia produselor din magazinul online www.StradaIT.ro, in conditiile prevazute la art. 3.1.

2.2. Voucherele vor fi emise online si prezentate participantilor, in perioada 13-19.08.2018. Voucherul poate fi folosit in limita stocului disponibil de produse ale StradaIT.

2.3. Voucherul este valabil pana la 19 august 2018

2.4. Voucherul poate fi utilizat la o comanda finalizata de minim 300 Lei plasata pe siteul www.stradait.ro in perioada 13.08-19.08.2018

2.5. Voucherul nu se poate cumula cu alte vouchere si se aplica la o singura comanda

2.6. Orice promotie la care se aplica vouchere de reducere se limiteaza la un singur voucher per persoana fizica sau persoana juridica (identificat ca si client / utilizator / user).

2.7. Premiile constand in vouchere cadou nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

2.8. Valoarea voucherului este de 50 Lei din valoarea comenzii cu TVA inclus. Voucherul ofera reducere doar pentru produse, nu si pentru transportul aferent comenzii.

3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1 Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane si persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care cumpara de pe site-ul StradaIT, in perioada 13.08.2018- 19.08.2018. Voucherul poate fi utilizat la o comanda finalizata de minim 300 Lei plasata pe siteul www.stradait.ro in perioada 13.08-19.08.2018. Prin inscrierea la Campanie fiecare participant- persoana fizica, garanteaza:
·ca are peste 18 ani;
·ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in Romania
·ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

3.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului.
b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);
c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte vouchere sau campanii promotionale.

3.4. Voucher-ul este nenominal si nu este transmisibil intre persoane fizice si/sau juridice.

3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.6. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de voucher, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a voucherului.

3.7. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de voucher, fara alte despagubiri sau plati.

Art.4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: - pe site-ul www.StradaIT.ro in perioada 08.08.2018- 19.08.2018

4.2. Un singur voucher poate fi folosit pentru o singura comanda.

4.3. Participantul poate primi voucherul doar in format electronic. Codul de reducere se va transmite prin e-mail catre adresa utilizata pentru finalizarea comenzi pe www.stradait.ro

Art.5. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

5.1.Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se vor mai emite vouchere.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul www.StradaIT.ro.

5.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art.6. Litigii

6.1. Eventualele litigii aparute intre StradaIT si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului StradaIT.

6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa vanzari@stradait.ro, in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art.7. Dispozitii finale

7.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

7.2. StradaIT isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.StradaIT.ro.

7.3. StradaIT isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

7.4. StradaIT isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

7.5. StradaIT nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

7.6 Daca un participant nu va utiliza voucherul pana la data stabilita la art. 4.1, acesta va pierde voucherul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la acesta. Voucherele nerevendicate nu se reporteaza pentru campaniile urmatoare.

7.7 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

7.8 Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a voucherului;
c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a voucherelor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

7.9 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

7.10 Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu voucherele, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii,incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu voucherele, indiferent de natura acestor prejudicii;

7.11 Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: - pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campanieului;

7.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea voucherului.
Organizator, SC Producton SRL

ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER Primesti cele mai noi oferte si un voucher de 30 Lei cadou! Vezi detalii
Aboneaza-te acum la newsletter si iti dam un bilet de calatorie pe StradaIT: un voucher de 30 de lei