Regulament Red Friday

REGULAMENTUL CAMPANIEI „RED FRIDAY”

 

Perioada campaniei: 18 noiembrie - 21 noiembrie 2016

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Red Friday” (numită în cele ce urmează şi “Campanie”) este organizată de S.C. Producton S.R.L. cu sediul în in Str. Doctor Clunet, nr. 9, sect. 5, București, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18760/2003, CUI RO4528050. În continuare, S.C. Producton S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

 

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

 

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania poartă denumirea “Red Friday”.

Art. 2.2. Campania se desfăşoară în România, între 18 noiembrie 2016, orele 00:00, şi 21 noiembrie 2016, orele 23:59, atât în cadrul magazinelor Producton cat şi în mediul online prin site-ul www.producton.ro

Articolul 3. Participarea la campanie. Stocuri. Termene de livrare

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele afisate în newsletterul dedicat campaniei Red Friday, prezente si in pagina speciala din site-ul www.producton.ro . Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil din fiecare magazin si depozit ale companiei Producton SRL.

Pentru comenzile plasate online pe www.producton.ro, cu statusul IN STOC, clientii vor primi confirmarea comenzii prin SMS.

Comenzile produselor cu statusul IN STOC vor fi onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate în baza de date Producton.ro. Toate produsele afișate cu statusul IN STOC au un număr limitat de bucăți. Actualizarea stocurilor se face conform celor menționate mai sus – prin urmare pot apărea situații în care un produs comandat cu status IN STOC să devină indisponibil în cazul în care acesta a fost confirmat pe o comandă anterioară.

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 1-7 zile lucratoare de la confirmarea comenzii sau pot fi ridicate din magazinele Producton in functie de disponibilitatea stocului. Transportul este gratuit in Bucuresti atunci cand valoarea comenzii este egala sau mai mare cu 100 lei si gratuit in afara Bucurestiului, cand valoarea comenzii este egala sau mai mare cu 250 lei.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice client, persoana fizica sau persoana juridica, care a cumparat un produs din pagina web dedicate campaniei in site-ul www.producton.ro în perioada 18 noiembrie 2016, ora 00:00 şi 21 noiembrie 2016, ora 23:59

Articolul 5. Modul de desfăşurare al campaniei

Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpară un produs din pagina web www.producton.ro si din magazinele Producton în perioada 18 noiembrie 2016, începand cu ora 00:00, şi 21 noiembrie 2016, ora 23:59, va beneficia de reducerile specificate în pagina web dedicata campaniei.

Articolul 6. Limitarea Răspunderii

Art. 6.1. Produsele din pagina web www.producton.ro nu se cuplează cu alte categorii de preţuri în perioada campaniei Red Friday, desfaşurată între 18 noiembrie 2016, ora 00:00 şi 21 noiembrie 2016, ora 23:59o

Art. 6.2. Pentru achiziţionarea produselor din pagina web www.producton.ro, clienţii nu beneficiază de vouchere de reducere, în perioada campaniei Red Friday 2016, desfaşurată între 18 noiembrie 2016, ora 00:00 şi 21 noiembrie 2016, ora 23:59

Art 6.3. Campania nu se cumulează cu alte promoţii, vouchere, puncte bonus etc.

Art 6.4. Produsele se achiziţionează în limita stocurilor disponibile din magazinele si depozitele Producton - Producton SRL.

Articolul 7. Confidenţialitatea datelor

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Articolul 8. Taxe şi impozite

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a­şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris, pe e­mail, la adresa vonline@producton.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s­a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînţelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

Articolul 11. Întreruperea Campaniei

Art. 11.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricand Campania pe parcursul desfaşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afişare pe site, semnalizare în magazin, etc.).

Articolul 12. Regulamentul Campaniei

Art. 12.1. Regulamentul concursului este afişat în format digital pe site­ul www.producton.ro si in magazinele Producton ale Organizatorului pe toată perioada de desfaşurare a Campaniei cat şi după terminarea acesteia.

Art. 12.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

 

 

 

 

 

Partener autorizat: